Profil

Vi har mange års erfaring og al træfældning udføres professionelt enten med lift, træfældere eller træklatrere.

Vi er bla. eksperter i fældning af vanskelige træer, hvor:

  • Træet står tæt ved eller over bygninger, veje og anden bevoksning.
  • Træets hældning eller kronens form gør det vanskeligt at fælde træet.
  • Der er ikke plads til at lægge træet ned i dets fulde længde.
  • Træer der er væltet i storm eller orkan

Så du kan trygt overlade os de vanskelige fældnings- og beskæringsopgaver.
Vi kan tilbyde den fornødne erfaring og udstyr til at udføre opgaven effektivt og sikkert hos dig.

Det er vigtigt for os at kunden føler sig tryg og at vi forventningsafstemmer opgaven sammen med kunden, så vi leverer det ønskede resultat

Samarbejdet med kunden

En opgave starter altid med, at Hans tager ud til kunden på et uforpligtende besøg for at høre kundens behov og ønsker og vurdere løsningsmodeller og se omfanget af opgaven.

Herefter sender vi et tilbud på email, som indeholder beskrivelse af arbejdet, pris og eventuel leveringstid. Når tilbuddet er accepteret, aftaler vi sammen med kunden hvornår arbejdet kan udføres.

Vi tilstræber altid at kunne udføre opgaven indenfor max 2-3 uger.
På træfældnings- og træbeskæringsopgaver, der involverer klatrearbejde kommer vi af sikkerhedsmæssige årsager altid to mand.

Det er vigtigt for os, at vi altid sikrer en god dialog med kunden, så kunden bliver tilfreds og har tillid til os som leverandør.